Wonen en welbevinden in wijken, dorpen en regio's
werken aan vitale en leefbare gemeenschappen

Jan van Wezel Advies werkt met een vernieuwende aanpak aan de vitaliteit en leefbaarheid van wijken en dorpen. Deze aanpak realiseert waarden voor samenwerkende bewoners, corporaties, overheid en andere betrokkenen. De aanpak is opgebouwd vanuit de agenda van bewoners. Jan van Wezel werkt vanuit samenhang en gebruikt zeer uiteenlopende voorbeelden, berekeningen en werkvormen. Iedereen moet mee kunnen doen.

De vernieuwende aanpak is gestoeld op ruime kennis en ervaringen, opgedaan als ondersteuner van bewoners met uiteenlopende vraagstukken over wonen, bij het voorbereiden van beleid en besluiten in de gemeente Breda, als lid van raden van toezicht van corporatie en maatschappelijke opvang en bij het opzetten van een wijkonderneming in Tilburg west.

Burgers/bewoners nemen steeds meer zelf verantwoordelijkheid, het aantal zelforganisaties van bewoners neemt toe. Samenwerkende bewoners zetten zich in voor behoud en verbetering van kwaliteiten in dorpen en wijken. Continuïteit in willen en kunnen vraagt om een herkenbare en door bewoners erkende manier van werken. Jan van Wezel heeft hiervoor een herkenbare structuur uitgewerkt, die veel ruimte geeft voor de altijd aanwezige dynamiek. Georganiseerde bewoners nemen initiatief en maken kwalitatief goede voorstellen. De inzet van bewoners in tijd, energie, kennis, kunde en soms ook geld, is in het voorstel benoemd. Potentiele partners worden op basis van het voorstel uitgenodigd, samen te werken om de uitvoering mogelijk te maken.

Lang zelfstandig wonen vraagt eveneens verantwoordelijkheid nemen. De huidige woning aanpassen of verhuizen en zo ja, waarheen?  Jan van Wezel is intensief betrokken bij het stimuleren van projecten kleinschalig wonen welbevinden zorg. Dit zijn projecten voor senioren, initiatieven voor mensen met een beperking of kleinschalige samenwerkende ondernemers in de zorg. Jan van Wezel hanteert een aanpak waarin samenhangende innovaties zijn uitgewerkt.

Jan van Wezel is inzetbaar als adviseur, begeleider of projectmanager, denkt mee over nieuwe concepten en zorgt voor de gewenste hulpmiddelen.

 

©2019. Design and development by 7days2go.com