Work in progress

Archive:

Samenhang en continuïteit in dorpen en wijken

Bewoners in wijken en dorpen werken aan een grote variëteit aan activiteiten. In steeds meer gemeenten worden deze gefaciliteerd door één website. Wat is voor samenhang en continuïteit nog meer nodig? Wat is een passende organisatieopzet, een passend verdienmodel en welke hulpmiddelen zijn nog meer noodzakelijk? Voor deze zeer actuele vragen zoekt Jan van Wezel antwoorden.  

Read more

Nieuwe vormen financieren wonen

Lang zelfstandig wonen, kleinschalige woonvormen, stenen worden liquide, energieprestaties en middeninkomens. De overeenkomst tussen al deze onderwerpen is de noodzaak voor nieuwe vormen van financieren. Een vorm van financieren, die past bij de waarden van initiatiefnemers. De beoordelingsnormen van de reguliere financiers passen vaak niet. Nieuwe wegen zijn dringend gewenst.      

Read more
©2018. Design and development by 7days2go.com