Work in progress

Archive: Wonen Welbevinden Zorg

Nieuwe vormen financieren wonen

Lang zelfstandig wonen, kleinschalige woonvormen, stenen worden liquide, energieprestaties en middeninkomens. De overeenkomst tussen al deze onderwerpen is de noodzaak voor nieuwe vormen van financieren. Een vorm van financieren, die past bij de waarden van initiatiefnemers. De beoordelingsnormen van de reguliere financiers passen vaak niet. Nieuwe wegen zijn dringend gewenst.      

Read more

Lang zelfstandig wonen en kleinschaligheid

Hoe kan kleinschalig wonen welbevinden zorg voor en door senioren, mensen met een beperking en kleinschalig samenwerkende zorgondernemers, worden georganiseerd? Wat zijn de te realiseren waarden? Betaalbare maandlasten is een essentiële conditie. Het concept kleinschalig wonen welbevinden zorg, geeft antwoorden op die vragen. Jan van Wezel heeft intensief meegewerkt aan het uitwerken van dit concept.

Read more

Bewoners inzet, wijkbudgetten en zorgverzekeraars

De actuele veranderingen in dienstverlening en zorg vragen een grote inzet van bewoners. Het vraagt inzet als mantelzorger of vrijwilliger. De inzet werkt preventief of draagt bij aan het uitvoeren van wat curatief nodig is. De wijkverpleging maakt onderdeel uit van de ziektekostenverzekering en wordt door zorgverzekeraars vertaald in wijkbudgetten. Wat is de invloed van actieve mantelzorgers en […]

Read more
©2018. Design and development by 7days2go.com