Work in progress

Archive: Dorp en wijk

Bewoners inzet, wijkbudgetten en zorgverzekeraars

De actuele veranderingen in dienstverlening en zorg vragen een grote inzet van bewoners. Het vraagt inzet als mantelzorger of vrijwilliger. De inzet werkt preventief of draagt bij aan het uitvoeren van wat curatief nodig is. De wijkverpleging maakt onderdeel uit van de ziektekostenverzekering en wordt door zorgverzekeraars vertaald in wijkbudgetten. Wat is de invloed van actieve mantelzorgers en […]

Read more

Nieuwe wegen in dorp en wijk aanpak

De aandacht voor en aanpak van dorpen of wijken verandert sterk. De rijksoverheid stelt geen financiële middelen beschikbaar en de corporaties werken aan hun kerntaak. Gemeenten hebben meer taken, die met (te) geringe budgetten moeten worden uitgevoerd. Het behoud of verbetering van kwaliteiten in dorpen en wijken zal door georganiseerde bewoners (meer) zelf opgepakt moeten worden. Hoe wordt dat georganiseerd? Gemeenten […]

Read more
©2019. Design and development by 7days2go.com