Hoe kan kleinschalig wonen welbevinden zorg voor en door senioren, mensen met een beperking en kleinschalig samenwerkende zorgondernemers, worden georganiseerd? Wat zijn de te realiseren waarden? Betaalbare maandlasten is een essentiële conditie. Het concept kleinschalig wonen welbevinden zorg, geeft antwoorden op die vragen. Jan van Wezel heeft intensief meegewerkt aan het uitwerken van dit concept.

Lang zelfstandig wonen is de oplossing voor het beheersen van de kosten voor met name welbevinden en zorg. Overheid, verzekeraars en zorgaanbieders zijn het daarover eens. Kleinschaligheid leidt tot onderling samenwerking tussen bewoners. Het is een schaalniveau om zeggenschap en wederkerigheid te organiseren. Kleinschaligheid leidt tot verlaging van kosten voor overhead en daarmee betaalbaarheid, ook op de lange termijn. Het leidt tot werkplezier voor uitvoerenden in dienstverlening en zorg. Kleinschalige projecten en gemeenschappen kunnen samenwerken in regionale of landelijke netwerken om daar waar mogelijk schaalvoordelen te benutten.

Kleinschaligheid kan worden gerealiseerd in nieuwbouwprojecten maar ook door samenwerking van bewoners in een complex, straat, buurt dorp of wijk. In elk project komen de innovaties op vier onderdelen en de samenhang tussen die onderdelen, aan de orde. De innovaties betreffen proces, bouwen (aanpassen van woningen als het gaat om bestaande woningen ), financieren en samen wonen.