Lang zelfstandig wonen, kleinschalige woonvormen, stenen worden liquide, energieprestaties en middeninkomens. De overeenkomst tussen al deze onderwerpen is de noodzaak voor nieuwe vormen van financieren. Een vorm van financieren, die past bij de waarden van initiatiefnemers. De beoordelingsnormen van de reguliere financiers passen vaak niet. Nieuwe wegen zijn dringend gewenst.