De aandacht voor en aanpak van dorpen of wijken verandert sterk. De rijksoverheid stelt geen financiële middelen beschikbaar en de corporaties werken aan hun kerntaak. Gemeenten hebben meer taken, die met (te) geringe budgetten moeten worden uitgevoerd. Het behoud of verbetering van kwaliteiten in dorpen en wijken zal door georganiseerde bewoners (meer) zelf opgepakt moeten worden. Hoe wordt dat georganiseerd?

Gemeenten hebben de nieuwe taken die zij de afgelopen jaren hebben gekregen, snel en zakelijk georganiseerd. De vraag hoe rollen en taken lokaal en regionaal kunnen worden afgesproken, is nog steeds actueel en de betrokkenen zoeken naar nieuwe vormen van samenwerken. Welke activiteiten willen en kunnen bewoners oppakken en wat betekent dat voor betrokken organisaties? Jan van Wezel kijkt bij het maken of beoordelen van voorstellen voor activiteiten in dorpen of wijken naar de mate van samenhang, leren door doen, bewoners aan het stuur en continuïteit. Gelijktijdig is inspireren, enthousiasmeren en waarderen een noodzaak om succes te hebben. Dat betekent dat bewoners meedenken en meedoen in elke fase van het proces: het actualiseren van de agenda, het vertalen van de agenda naar activiteiten en bij het uitvoeren van de activiteiten. Steeds vaker nemen georganiseerde bewoners zelf initiatief en maken voorstellen waarin potentiele partners worden uitgenodigd mee te doen.