Bewoners in wijken en dorpen werken aan een grote variëteit aan activiteiten. In steeds meer gemeenten worden deze gefaciliteerd door één website. Wat is voor samenhang en continuïteit nog meer nodig? Wat is een passende organisatieopzet, een passend verdienmodel en welke hulpmiddelen zijn nog meer noodzakelijk? Voor deze zeer actuele vragen zoekt Jan van Wezel antwoorden.