Werkt aan

Lang zelfstandig wonen en kleinschaligheid

Hoe kan kleinschalig wonen welbevinden zorg voor en door senioren, mensen met een beperking en kleinschalig samenwerkende zorgondernemers, worden georganiseerd? Wat zijn de te realiseren waarden? Betaalbare maandlasten is een essentiële conditie. Het concept kleinschalig wonen welbevinden zorg, geeft antwoorden op die vragen. Jan van Wezel heeft intensief meegewerkt aan het uitwerken van dit concept. Lang zelfstandig wonen is […]

Lees meer

Bewoners inzet, wijkbudgetten en zorgverzekeraars

De actuele veranderingen in dienstverlening en zorg vragen een grote inzet van bewoners. Het vraagt inzet als mantelzorger of vrijwilliger. De inzet werkt preventief of draagt bij aan het uitvoeren van wat curatief nodig is. De wijkverpleging maakt onderdeel uit van de ziektekostenverzekering en wordt door zorgverzekeraars vertaald in wijkbudgetten. Wat is de invloed van actieve mantelzorgers en […]

Lees meer

Nieuwe wegen in dorp en wijk aanpak

De aandacht voor en aanpak van dorpen of wijken verandert sterk. De rijksoverheid stelt geen financiële middelen beschikbaar en de corporaties werken aan hun kerntaak. Gemeenten hebben meer taken, die met (te) geringe budgetten moeten worden uitgevoerd. Het behoud of verbetering van kwaliteiten in dorpen en wijken zal door georganiseerde bewoners (meer) zelf opgepakt moeten worden. Hoe wordt dat georganiseerd? Gemeenten […]

Lees meer
©2019. Design and development by 7days2go.com